Catalogo

Catalogue


Disegni 2D/3D

2D/3D

Рішення з мехатроніки та цифрові рішення

Компанії Camozzi Automation та Camozzi Digital об'єднує дещо спільне: постійні інновації, тобто зародження та розвиток рішень найновішого покоління.

Компанії Camozzi Automation та Camozzi Digital об'єднує дещо спільне: постійні інновації, тобто зародження та розвиток рішень найновішого покоління.

Це є результатом їх синергічної здатності ділитися своїми ноу-хау в проектуванні пневматичних та електричних компонентів, які можуть бути інтегровані до інтелектуальних систем.


Як пояснює Марко Камоцці (Marco Camozzi), керуючий директор компанії Camozzi Automation, «Одна з наших головних сильних сторін у розробці інтелектуальних пристроїв для Індустрії 4.0 полягає, перш за все, у здатності перетворювати в реальному часі через використання складних патентованих алгоритмів зібрану інформацію, завдяки чому технології надають детальні діагностичні звіти. Завдяки цим звітам замовники можуть безперервно контролювати робочі параметри виробничих процесів, більш ефективно та продуктивно планувати роботи з технічного обслуговування, одночасно, значно скорочуючи час простоїв та поточні експлуатаційні витрати.

Кожен окремий елемент данних, зібранних через наші системи, стає джерелом життєвої сили, що використовується для реалізації системи виконання виробництва (MES), комп'ютеризованої системи, яка контролює виробничі цикли та аспекти компанії, та керує ними з метою:

  • оптимізація процесів та якості готової продукції компанії Camozzi;
  • впровадження ще більш точних та надійних алгоритмів розрахунку;
  • надання клієнтам справжньої цінності в цифровізації їхніх внутрішніх процесів.

Для групи компаній Camozzi підрозділ Camozzi Digital є постачальником рішень з індивідуалізованої системи MES, яку глибоко інтегровано з механічним обладнанням, навіть найстарішим, яке зазвичай не надає суттєвих данних до керування виробництвом.

Окрім ручного декларування операторами машин, існують патентовані модулі для прямого підключення безпосередньо до машин (ПЛК/Scada) з метою надання більшого обсягу інформації та повного огляду виробничих підрозділів, використовуваних ресурсів та матеріалів із глибокою інтеграцією з корпоративною системою ERP або системою керування.

Спеціальні наскрізні кіберфізичні системи компанії Camozzi інтегрують датчики та компоненти, які здатні передавати данні складних процесів до систем менеджменту та в хмарні сервіси через шлюз IIoT.

Mechatronic Application Research Center
Дослідницький центр з розробки мехатронних систем

Дослідницький центр із розробки мехатронних систем (MARC) виконує дослідницькі проекти в галузі мехатроніки, робототехніки й матеріалознавства разом з іншими центрами передових технологій, які широко визнані в усьому світі.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Система менеджменту групи компаній Camozzi

Загальний підхід складається завдяки інтеграції системи керування інноваціями компанії Camozzi (CIS) та системи керування виробничими процесами компанії Camozzi (CMS).

Certifications - Camozzi
Сертифікація

Робота компанії на «всеосяжну якість» також означає здатність демонструвати власну відданість шляхом отримання міжнародних сертифікатів. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Рішення з мехатроніки та цифрові рішення

Компанії Camozzi Automation та Camozzi Digital об'єднує дещо спільне: постійні інновації, тобто зародження та розвиток рішень найновішого покоління.